Zo Leer Ik Meer
Zo leer ik meer

De kracht van Zo Leer Ik Meer

Hella de Vries

Graag help ik uw kind verder met mijn individuele onderwijsondersteuning en begeleiding. Hierbij ga ik uit van het principe dat “problemen” in feite vaardigheden zijn, die nog onvoldoende zijn ontwikkeld. Door mijn persoonlijke en individuele benadering valt er veel winst te behalen, zelfs bij jongeren op “oudere” leeftijd.

De ondersteuning en begeleiding is oplossingsgericht en de mogelijkheden van uw kind staan centraal.

Bij het leren van praktische vaardigheden ten behoeve van de zelfstandigheid.
U kunt hierbij denken aan:

Communiceren

Functionele communicatie,
zelfstandig gesprek voeren,
beeldspraak

Concentratie

Focussen,
rust ervaren,
scheiden fantasie en werkelijkheid

Plannen en organiseren

Uitvoeren van taken,
omgaan met regels,
 agenda beheer en tijd

Geheugen

Woordenschat,
functioneel lezen/schrijven
praktisch rekenen

Sociale vaardigheden

Interpreteren van lichaamstaal
omgaan met “ongeschreven” regels,
omgaan met veranderingen

Weerbaarheid

Fysiek en mentaal sterk voelen,
opkomen voor jezelf,
zelfvertrouwen

Zo Leer Ik Meer is bij verschillende instanties aangesloten

Wereldspel
Matrix Coaching
Ikleeranders.nl
Rots & Water instituut NL

Hoe wordt er over ZLIM gedacht?

De rots en watertraining is voor een deel van de ZML leerlingen een goede methodiek om fysiek en mentaal te ervaren hoe je meer vertrouwen in je zelf en in je omgang met anderen kunt krijgen. De kracht van de training zit vooral in het doen en het ervaren. Alle zintuigen worden daarbij benut. Bovendien geeft de training praktische tips. Alle informatie wordt direct in praktijk gebracht. Bij ons op school is het een waardevolle aanvulling op de kanjertraining. De manier waarop Hella dit doet is voor leerlingen uitnodigend, motiverend en Hella weet goed aan te sluiten bij het communicatie- niveau van de leerlingen. ”

Intern begeleider/coach, speciaal onderwijs

Hella helpt mijn zoon met het onderhouden van vaardigheid die hij nodig heeft voor stages en dagbesteding in de toekomst. Zij heeft met haar enthousiasme en geduld mijn zoon dingen aangeleerd die hij zonder haar begeleiding en inzet niet zou kunnen. Ook als mijn zoon geen zin heeft, weet zij hem altijd weer te motiveren om toch met haar te gaan werken. Kortom zeer tevreden met haar begeleiding.

Moeder van 15 jarige zoon met Downsyndroom

Hella heeft mijn dochter laten ervaren dat je als beelddenker een prachtige gave hebt, mits je je talenten op de juiste wijze gebruikt. Zij heeft mijn dochter veel zelfvertrouwen (terug)gegeven!

Moeder van beelddenkende dochter

Voor onze zoon van 10 jaar waren we op zoek naar iemand die hem kon helpen met zijn schoolse zaken te ordenen. Onze zoon is dyslectisch en heeft daardoor ook heel veel moeite met het leren van bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging en de schoolse dictees. In Hella hebben wij de juiste persoon gevonden, zij is rustig, kan onze zoon activeren, motiveren en stimuleren en zij leert hem zijn hoofd op “orde” te krijgen. Onze zoon gaat wekelijks zonder tegenzin naar Hella, iets wat voor ons als ouder heel fijn is om te zien. Wanneer hij bij Hella geweest is, is hij enthousiast en zeker nu hij enkele tafels kent, begint hij er het nut van in te zien. Ook de tips en trucs die we hebben meegekregen om de woorden van het dictee beter te oefenen lijken hun vruchten af te werpen.

Moeder van zoon met dyslexie

Ik ben Stef en ik zit bij Hella omdat ik het moeilijk vind om de dingen die ik moet leren goed in mijn hoofd te krijgen. Bij Hella leer ik om het anders in mijn hoofd te zetten waardoor ik het eerder terug kan vinden. Ook doen we veel leerspelletjes (leeskrakers, schrijven zonder pen etc..) en krijg ik opdrachten mee naar huis. Ik vind het leuk om naar Hella toe te gaan omdat ik de spelletjes altijd leuk vind.

Leerling uit groep 6.